Algemene voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008

 

Voor een pdf van de algemene voorwaarden klik op onderstaande link.

Algemene voorwaarden KNMvD